Hakka EHTNE märgikandjaks

“Saaremaa Ehtne Toode” on märgis, mis viitab toote või teenuse piirkondlikule päritolule – toode või teenus on valminud Saare- ja Muhumaa puhta loodusega keskkonnas, kohalike inimeste töö ja kogemustega. See on Saaremaa märk!

Kaubamärki „Saaremaa ehtne toode“ võivad kasutada kõik Ehtne Saaremaa märgise võrgustikuga liitunud Saare maakonnas tegutsevad ettevõtjad, märgistades sellega kohapeal valmistatud ning kohapealset traditsiooni ning pärimust kandvad tooted (toidu- ja põllumajandustoodang, puidutooted, käsitöö, looduskosmeetika jm) ning toitlustusteenused (kohalikku toorainet ja traditsioone väärtustavate toitlustusettevõtete menüüd).

Kaubamärgi omanik on MTÜ Saarte Koostöökogu, kes juhib märgikasutajate võrgustiku ühistegevust ning koordineerib märgise kasutusõiguse väljastamist.

Alates 2023. aastast on märgise võrgustikutasu kaheastmeline:

I aste ehk baastasu (75 €) – märgise kasutusõigus toodetel, promotsioon meedias, toodete esitlusvõimalus Auriga kaubanduskeskuses asuval EHTNE Saaremaa esindus- ja esitluspinnal ning e-poes, osalemine Suurel Turupäeval Kuressaare keskväljakul septembris.

II aste ehk tegus kaupleja (125 €) – kõik baastasus sisalduv; lisaks osavõtt ühiselt korraldatud müügi- ja promotsioonüritustest (suvised ja jõulueelsed EHTNE Saaremaa Turupäevad jms).

Ehtne märgise eesmärgid

  1. tuua esile Saaremaal valmistatud tooteid ja pakutavaid teenuseid, andes tarbijale võimaluse Saaremaa toit või teenus lihtsalt leida ja ära tunda;
  2. läbi ühise turunduse tõsta märgistatud toodete ja teenuste müüki;
  3. edendada Ehtne märgise kasutajate omavahelist koostööd.
  4. Saaremaa Ehtne märgise kasutusõigust on oodatud taotlema juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Üksi võib saada kiiremini, kuid koos jõuab alati kaugemale!

Kes võib olla “EHTNE” märgikandja?

“EHTNE” märgist kannavad Saaremaal juba üle 150 erineva ettevõtja! Piirkonnas toimib ettevõtjaid toetav koostöövõrgustik. “EHTNE” märgisega varustatud toode on eristuv ja sellel on tarbija silmis kõrge väärtus.

Meie võrgustikuga on oodatud liituma kõik maakonnas tegutsevad ettevõtted, kelle toode või teenus vastab statuudile ning kes peab oluliseks ühise märgise arendamist ja koostööd. Koos on kergem!