Saarte Koostöökogu kutsub kõiki maakonnas alustavaid ja tegutsevaid toidukäitlejaid osalema teoreetilis- praktilisel koolitusel

HACCP põhise enesekontrolliplaani väljatöötamine ja rakendamine väikeettevõttes!

Kutsume ettevõtjaid osalema 2- päevasel teoreetilis- praktilisel koolitusel. Esimese päeva sisuks on teoreetiline koolitus, 2 päeva sisuks  teoreetka- praktikasse Saaremaa Delifoodi külastus.

22. veebruaril toimub koolitus “HACCAP põhise enesekontrolliplaani, (mahe) tunnustamise dokumentatsiooni koostamine “

Sihtrühm: Saare maakonna toidukäitejast ettevõtja, kes tegeleb:

 • (põllumajandus)toodete tootmise ja töötlemisega;
 • (põllumajandus)toodetest mittepõllumajandustoodete valmistamisega;
 • toitlustaja.

Käsitletavad teemad

 • Toiduohutuse põhimõtete tutvustamine
 • HACCP ajalugu ja vajalikkus
 • HACCP 7 printsiipi ja 12 põhimõtet
 • füüsikaliste, keemiliste, mikrobioloogilistest ohtudest ülevaade
 • Tehnoloogilise skeemi koostamise viisid
 • Ohtude analüüs
 • KKP määramine ja kontrolli kehtestamise meetodid,
 • Siseaudit,
 • Dokumenteerimine
 • Mahe tunnustamise taotlemine ja dokumentatsioonide koostamine- lubatud koostisosad, ristsaastumise vältimine, märgistus, nõuded mahekäitlemisele

Õpikeskkond: seminari vormis loeng

Koolitus sisaldab: koolitusmaterjali ja kohvipause

Koolituse läbiviija: Aili Viks, OÜ Toretto

Maksumus: tasuta

Toimumise koht:  Tallinna 58, Kuressaare

Toimumise aeg: kolmapäev, 22. veebruar, kell 10.00-16.00

Teoreetilisele koolitusele järgneb Saaremaa Delifood ettevõtte külastus märtsis- kuidas teoreetika praktikasse rakendada. Kogemusi jagab Merike Puskar, OÜ Saaremaa Delifood, kvaliteedi- ja tootearenduse juht.

Registreerimine: info@skk.ee (osaleja nimi, isikukood, ettevõte, kontaktmeil)

Koolituse tulemusel suudab iga osaleja enesekontrolliplaani ise teha-  koolitus ei ole loeng vaid pigem arutlev seminar, mis annab osalejale sh. head hügieenialaseid teadmised. Praktiline õppepäev märtsis Saaremaa Delifoodis näitab, kuidas praktikas õpitut parimal moel rakendada.

Toretto Koolitus vastab Täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele. Registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 156198.

KOOLITUSELE REGISTREERU SIIN!

 

Koolitust teoetab Teadmussiirde ja teavituse toetuse (maakondliku ulatusega tegevused) MAK 2014-2020

meede 1 alameetmed 1.1; 1.2; 1.3 raames tasuta koolitused sihtrühmale.