Anne Trei Raamatukoda

Anne Trei Raamatukoda alustas tööd 2015. a oktoobris. Raamatukoja põhivaldkonnaks on endiseid Saaremaa kihelkondi käsitlevate kodu-uurimuslike raamatute koostamine ja kirjastamine.

Saaremaa põlisrahvas püsib tänu eelmistele põlvkondadele, kes pärandasid meile oma mineviku, kultuuri ja murdelise keelekasutuse. Anne Trei Raamatukoja leheküljel olevad raamatud on koostatud koduloolise uurimustöö tulemusena, ega ole ajaloolised teatmeteosed.

Kiirelt pöörlev ajaratas jätab igal hetkel maha pärandkultuuri. Koguneb minevikukillukesi, mida kaasajaga liites moodustub tulevastele põlvkondadele ajalooline mosaiik. Aja mälu võib olla pikk või lühike ja kaduda koos manalasse varisenuga. Minevikust õppides on kergem tulevikus õigeid otsuseid teha, sest juba olnul on kalduvus korduda.


Kontakt

Müügikohad

Sotsiaalmeedia