EHTNE märgise statuut

“EHTNE” märgise kasutamise põhimõtted

 

1. Kaubamärgi kasutamise üldpõhimõtted

Kaubamärki „Saaremaa ehtne toode“ võivad kasutada kõik Saare maakonnas tegutsevad ettevõtjad, märgistades sellega maakonnas valmistatud tooteid ning pakutavaid teenuseid. Kaubamärgi omanik on MTÜ Saarte Koostöökogu, kes kureerib märgikasutajate (võrgustiku) ühistegevust. Kaubamärgi kasutamise peamised eesmärgid on:

 • tuua esile Saaremaal valmistatud kohalikke tooteid ja pakutavaid teenuseid, andes tarbijale võimaluse neid lihtsalt leida ja ära tunda
 • tõsta märgistatud toodete ja teenuste müüki (sh eksporti)
 • edendada märgikasutajate omavahelist koostööd

1.1 Kaubamärki saab kasutada toodetel ja teenustel, kui

 • ettevõte toodab toodet või osutab teenust Saare maakonnas
 • ettevõte tegutseb kooskõlas lisas 1 toodud väärtuspõhimõtetega
 • märgi kasutamine tootel ei kahjusta teiste märgikasutajate huve. Märgi kasutusõiguse andmiseks võib Saarte Koostöökogu küsida teiste kasutajate konsensuslikku nõusolekut

1.2 Kaubamärgi kasutajad on

 • jookide ning toidu ja toiduainete tootjad
 • toitlustajad
 • käsitöölised
 • teenusepakkujad


2. Kaubamärgi kasutusõiguse taotlemine

2.1 Kaubamärki saab taotleda Saare maakonnas tegutsev ettevõtja, kes juhindub oma töös lisas 1 toodud väärtuspõhimõtetest

2.2 Märgi kasutusõiguse taotlemiseks tuleb saata sooviavaldus koos ettevõtte ja toodete lühikirjeldusega  e-maili aadressile ehtne@skk.ee

2.3 Seejärel hindab Saarte Koostöökogu ettevõtte ja tema toodete sobivust ja otsustab kasutusõiguse  väljastamise 30 tööpäeva jooksul

2.4 Saarte Koostöökogu väljastab kinnituskirja ning ettevõte kinnitab, et peab kinni ühistest  väärtuspõhimõtetest (LISA 1) ja täidab selleks vastavasisulise avalduse https://goo.gl/forms/A5Wkas4KmNfozMys1

2.5 Saarte Koostöökogul on õigus kehtestada märgi kasutusõiguse tasu

3. Kaubamärgi kasutamine

3.1 Kaubamärgi kasutamise õiguse andmisel väljastab Saarte Koostöökogu ettevõttele nummerdatud  sertifikaadi ning kannab ettevõtte temaatilisele kodulehele www.ehtne.ee

3.2 Ettevõte kasutab kaubamärki lisas 1 toodud väärtuspõhimõtetega kooskõlas olevatel toodetel ja  teenustel

3.3 Kaubamärk vektorgraafikas (AI) ja kaubamärgi kasutusjuhend on leitavad kodulehel www.skk.ee  alamlehel Saarema ehtne toode.

3.4 Kaubamärk peab olema toodetel nähtaval kohal

4. Ühised turundustegevused

 • kaubamärgi kasutajal on võimalus osaleda kaubamärgi omaniku poolt korraldavatel ühisüritustel (messid, laadad ja muud sündmused)
 • kaubamärgi kasutajad võivad läbi viia ristturunduskampaaniaid ning osaleda ühistes reklaamkampaaniates
 • kaubamärgi kasutajal on võimalus kasutada Saarte Koostöökogu poolt pakutavaid esitluspindasid ja muud selleks valmistatud inventari (nt linad, laualipud jne)
 • Saarte Koostöökogu pakub kaubamärgi kasutajatele võimalust osta müügiedenduslikke materjale (kleebised, kotid, lipud vms)

Kaubamärgi kasutamise kontroll

Saarte Koostöökogu ning kaubamärgi kasutajad ise teostavad sotsiaalset kaubamärgi kasutamise kontrolli. Juhul, kui kaubamärki kasutatakse selleks mittesobivatel toodetel või teenustel (ei sobitu näiteks lisas 1 toodud põhiväärtustega), võib Saarte Koostöökogu kaubamärgi kasutusõiguse lõpetada

LISA 1- KAUBAMÄRGI KASUTAJATE VÄÄRTUSPÕHIMÕTTED

Meie, kaubamärgi Saaremaa ehtne toode kasutajad, peame oluliseks järgmist:

 1. väärtustame säästva majandamise põhimõtteid. Meie tooted on valmistatud Saare maakonnas, kasutame tootmisel kohalikku oskusteavet ning oma toodetes võimalikult palju maakonnast pärit kvaliteetset toorainet
 2. oleme loovad ja väärtustame traditsioone – pakume kliendi ootustele vastavaid traditsioonidel põhinevaid uuenduslikke tooteid ja teenuseid
 3. väärtustame koostööd – oleme ühiste mõtete kandjad ja eestvedajad ning kaubamärgi aktiivsed kasutajad
 4. seisame hea selle eest, et oleks tagatud Eesti toidujulgeolek, et meie endi ja laste toidulaual oleks tervislik toit kohalikust toorainest

 


 


 

Telli

Liitu meie uudiskirjaga

Soovid köige selle ehedaga kontaktis olla ja köikse värskemaid uudiseid otse meilile saada? Pole muud lihtsamat, kui jäta siia oma e-mail ja oledki hops uudiskirjalistis.

Saaremaa Ehtne Toode. Ehtne märgis ja Saaremaa toit