Märgi kasutamine

Ettevõtjale

“Saaremaa Ehtne Toode” on märgis, mis viitab toote või teenuse piirkondlikule päritolule- toode või teenus on valminud Saare- ja Muhumaa puhta loodusega keskkonnas, kohalike inimeste töö ja kogemustega.
Kaubamärki „Saaremaa ehtne toode“ võivad kasutada kõik Saare maakonnas tegutsevad ettevõtjad, märgistades sellega maakonnas valmistatud tooteid ning pakutavaid teenuseid. Märgisega tähistatakse eelkõige toidukaupu ning käsitööd, sest just need tooted kannavad kohalikku päritolu. Märgisega saab tähistada ka kohalikku toorainet ja traditsioone väärtustavate toitlustusettevõtete menüüd.
Kaubamärgi omanik on MTÜ Saarte Koostöökogu, kes kureerib märgikasutajate (võrgustiku) ühistegevust.

 

Kaubamärgi kasutamise peamised eesmärgid on:

 • tuua esile Saaremaal valmistatud kohalikke tooteid ja pakutavaid teenuseid, andes tarbijale võimaluse neid lihtsalt leida ja ära tunda
 • tõsta märgistatud toodete ja teenuste müüki (sh eksporti)
 • edendada märgikasutajate omavahelist koostööd

Kaubamärki saab kasutada toodetel ja teenustel kui:

 • ettevõte toodab toodet või osutab teenust Saare maakonnas
 • ettevõte tegutseb kooskõlas statuudi LISA1 toodud väärtuspõhimõtetega
 • märgi kasutamine tootel ei kahjusta teiste märgikandjate huve.

Piirkonnamärgise kasutusõigust saavad ettevõtjad ise oma toodetele ja teenustele taotleda:

 1. Loe läbi märgi taotlemise juhend (Statuut)
 2. Saada vastavasisuline sooviavaldus e-mailile info@skk.ee .
 3. Saarte Koostöökogu kontrollib taotleja vastavust kriteeriumitele. Vastame nii kiiresti kui saame ja palume lisainfot märgikandja kohta.
 4. Saarte Koostöökogu väljastab ettevõtjale piirkonnamärgise kasutamist lubava sertifikaadi.
 5. Ettevõttel on nüüd õigus kasutada märgist eelnevalt kokkulepitud toodetel /teenustel ning aktiivselt osaleda ja ise algatada ühisturunduslikke ettevõtmise.

Lisaks:

   

 

Piirkonnamärgis toodetel

 

 

Kirjuta meile!

   

 

 

skk_logo copy

MTÜ Saarte Koostöökogu

Tallinna tn. 58, Kuressaare 93818
Saaremaa
E-mail: info@ehtne.ee


Ettevõtja abikäed:

Helista või kirjuta meile, kui vajad abi märgise taotlemisel ja kasutamisel!

Sulvi Munk

Taskutelefon: +372 56210102, sulvi.munk@skk.ee

sulvi

Angela Nairis

Taskutelefon: +372 5050100, ehtne@skk.ee

angela

-->