Lääne-Eesti saarestik sh. SAAREMAA  kuulub üleilmsesse UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär“ (ingl. k. Man and Biosphere, MaB) võrgustikku. UNESCO märgis garanteerib, et siinne teenus või toode on jätkusuutliku majandustegevuse tulemus. Ettevõtja, kes biosfäärialal osutab teenust või toodab tooteid vastutustundlikult ja jätkusuutlikult, saab oma ettevõtet tutvustades nt kodulehel, trükistes jm. infomaterjalis kasutada UNESCO MaB-i programmi logo Kasutamine toodetel. Toodetel saab kasutada vaid teksti " Toodetud/Toodame/ Tegutseme UNESCO MaB programmi alal Trükistes, kodulehel.  Saab kasutada nii logo kui tutvustada UNESCO põhimõtteid. Abiks väärtuste kokkupanekul on Lia Rosenberg lia.rosenberg@keskkonnaamet.ee, 56906205 Lisainfo: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/biosfaari-programmiala/biosfaari-programmiala-logo-kasutamine KUI SOOVID UNESCO märgist kasutada: - Võta ühendust Lia Rosenbergiga lia.rosenberg@keskkonnaamet.ee, 56906205 - Piirkonnamärgis " Saaremaa Ehtne toode" märgikandjad saavad UNESCO logo kasutamist kasutada nö. lihtsustatud korras,- Saarte koostöökogu kui Ehtne võrgustiku juht on sõlminud KeA-ga sellekohase lepingu. KeA teavitab meid märgikandjatest, kes soovivad UNESCO märgist tootmisel/teenusepakkumisel  kasutada
Ehtne.ee

Sellist nime kannab piirkonnamärgis, mis annab tarbijale hea võimaluse poes, turul söögikohas lihtsalt leida ja ära tunda Saaremaal valmistatud toode

Liitu meie uudiskirjaga!


-->